Contracte de comodat

Contractul de comodat este acel contract cu titlu gratuit prin care o parte (imprumutator/comodant) remite un bun celeilalte parti (imprumutat/comodatar), pentru a se folosi de acel bun, cu obligatia de a-l restitui dupa trecerea unui anumit termen.

Contractul de comodat poate avea ca obiect orice fel de bunuri, mobile sau imobile. Partea care primeste bunul are obligatia de a-l pastra si conserva, precum si de a-l remite proprietarului la expirarea termenului.

Contractul de inchiriere reprezinta contractul prin care una dintre parti, locatorul, se obliga sa asigure locatarului folosinta unui bun, pentru o anumita perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.

Chiria poate fi reprezentata si de alte bunuri sau prestatii. Durata maxima a locatiunii este de 49 de ani. La incetarea locatiunii, locatarul este obligat sa restituie bunul locatorului in starea in care s-a aflat in momentul incheierii contractului de locatiune.