Contractul de imprumut

Imprumutul de consumatie este contractul prin care imprumutatorul remite imprumutatului o suma de bani sau alte asemenea bunuri fungibile si consumptibile prin natura lor, iar imprumutatul se obliga sa restituie dupa o anumita perioada de timp aceeasi suma de bani sau cantitate de bunuri de aceeasi natura si calitate.

Atunci cand o persoana acorda un imprumut fara a o face cu titlu profesional, nu ii sunt aplicabile dispozitiile legale privind institutiile de credit si institutiile financiare nebancare.

In lipsa unei stipulatii contrare, imprumutul se prezuma a fi cu titlu gratuit.

Cel mai adesea intalnit in practica este imprumutul unor sume de bani. Acest tip de imprumut de consumatie, pana la proba contrara, se prezuma a fi cu titlu oneros (cu dobanda). Trebuie sa se tina seama insa de faptul ca nu se poate dispune o dobanda mai mare decat limita admisa legal, care se stabileste prin legi speciale.