Divortul prin acordul sotilor

Daca sotii sunt de acord cu divortul, se pot prezenta in vederea desfacerii casatoriei la notarul public de la locul incheierii casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor care poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor eliberandu-le un certificate de divort, potrivit legii.

Divortul prin acordul sotilor poate fi constatat de notarul public si in cazul in care exista copii minori (din casatorie sau din afara casatoriei, naturali si/sau adoptati), numai atunci cand:

 • sotii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care sotii il vor purta dupa divort
 • sotii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti
 • sotii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la stabilirea locuintei copiilor dupa divort
 • sotii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copii
 • sotii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.

Procedura notariala a divortului este urmatoarea:

 1. Sotii se prezinta personal, cu actele de identitate, certificatele de nastere si certificatul de casatorie in original, la notarul public in vederea depunerii cererii de divort. In situatia in care exista copii minori, parintii vor prezenta si certificatele de nastere ale copiilor in original. Prin exceptie, cererea de divort se poate depune si prin mandatar cu procura speciala autentica. Reprezentarea conventionala este admisa doar la depunerea cererii de divort, iar procura autentica trebuie sa contina elementele esentiale de investire si sa consemneze ca exista acordul sotilor cu privire la toate elementele care atrag competenta notarului public.
 2. Dupa ce notarul public constata ca sunt indeplinite toate conditiile necesare demararii procedurii notariale de desfacere a casatoriei, acorda un termen de reflectie de 30 de zile si solicita indeplinirea formalitatilor necesare in legatura cu minorul, daca este cazul, respectiv:
  • ancheta psihosociala
  • audierea minorului.
 3. La expirarea termenului de 30 de zile, calculate conform Codului de procedura civila, partile trebuie sa se prezinte personal la notarul public. Daca acestea staruie in cererea de divort si celelalte conditii sunt indeplinite, inclusiv raportul de ancheta psihosociala si audierea minorului, daca este cazul, notarul public emite certificatul de divort fara a face mentiuni in acesta despre vreo culpa.
 4. Daca la termenul acordat nu s-a depus raportul de ancheta psihosociala si, din motive intemeiate, nu s-a putut audia minorul, la solicitarea ambilor soti care staruie in cererea de divort, se pot acorda si alte termene, numai in vederea indeplinirii celor doua conditii. Incheierile pentru acordarea unui alt termen nu pot avea ca motivare decat lipsa anchetei psihosociale si/sau imposibilitatea audierii minorului.

Pentru divortul fara copii minori se poate acorda un singur termen.

Procedurile care se vor indeplini in cadrul divortului cu minori se vor desfasura in prezenta ambilor soti.

Pentru constatarea acordului asupra aspectelor privind minorul, notarul public va autentifica conventia sotilor, care va fi mentionata in certificatul de divort.

Dupa stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala ale copilului si desfacerea casatoriei prin emiterea certificatului de divort, notarul public, poate in baza acordului fostilor soti, sa modifice cuantumul obligatiei de intretinere.

Orice modificare a conventiei initiale cu privire la modalitate de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si copil si stabilirea contributiei la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala ale minorului se poate face printr-o conventie autentica, cu respectarea tuturor conditiilor cerute pentru prima conventie, respectiv raportul de ancheta psihosociala, audierea minorului si acordul parintilor.