Impozitul pe venitul realizat din tranzactii imobiliare

Acte intre vii

  • La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil.

    Venitul impozabil se stabileste prin deducerea din valoarea tranzactiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei. Tranzactiile ce au o valoare sub 450.000 lei sunt scutite de impozit.

Succesiuni

  • Pentru succesiunile finalizate in termen de 2 ani de la data decesului nu se plateste impozit.
  • Pentru succesiunile finalizate dupa 2 ani de la data decesului se percepe impozit de 1% din valoarea masei succesorale.