Ipoteca

Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executarii unei obligatii. Se pot astfel ipoteca: terenuri, autoturisme, drepturi de creanta, actiuni, s.a.m.d.

Ipoteca este, prin natura ei, accesorie si indivizibila. Ea subzista cat timp exista obligatia pe care o garanteaza si poarta in intregime asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecaruia dintre ele si asupra fiecarei parti din acestea, chiar si in cazurile in care proprietatea este divizibila sau obligatiile sunt divizibile.

Dreptul de ipoteca se mentine asupra bunurilor grevate in orice mana ar trece.

Creditorul ipotecar are dreptul de a-si satisface creanta, in conditiile legii, inaintea creditorilor chirografari, precum si inaintea creditorilor de rang inferior.

Daca prin lege nu se prevede altfel, ipoteca nu este opozabila tertilor decat din ziua inscrierii sale in registrele de publicitate. In cazul bunurilor imobile este vorba de Registrele de Carte funciara, iar in cazul celor mobile poate fi vorba de Arhiva electronica de Garantii Reale Mobiliare, Registrul Comertului precum si orice alt organ prevazut de lege. Notarul public ce a autentificat Contractul de Ipoteca are obligatia efectuarii publicitatii acestuia.