Procedura succesorala – mostenirea

Procedura succesorala notariala se poate deschide numai in baza certificatului de deces.

Cererea de deschidere a procedurii succesorale poate fi facuta de oricare dintre potentialii mostenitori, de catre creditorii defunctului sau ai mostenitorilor, precum si de orice alta persoana care justifica un interes legitim.

In cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileste calitatea mostenitorilor legali si a celor testamentari (legatarilor), intinderea drepturilor acestora, precum si compunerea masei succesorale.

Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc prin acte de stare civila si cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau orice ale mijloace de proba admise de lege.

Certificatul de mostenitor legal sau testamentar, cuprinde constatarile referitoare la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

Cate un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecaruia dintre mostenitorii legali sau testamentari, dupa caz, dupa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor.

Codul fiscal prevede scutire de impozit pentru succesiunile care se dezbat in termen de 2 ani de la data decesului.

In cazul in care acest termen se depaseste, succesorii datoreaza un impozit de 1 % din valoarea imobilelor cuprinse in masa succesorala.

Acest impozit se datoreaza si in cazul eliberarii unui certificat de mostenitor suplimentar cu privire la un imobil, chiar daca certificatul de mostenitor initial a fost emis in cadrul termenului de 2 ani.

Impozitul se achita tot la notarul public, care are obligatia de a-l vira la bugetul de stat.

Acte necesare la dezbaterea succesiunii in cadrul procedurii notariale

 • Cererea – se completeaza in fata notarului public. Cererea va cuprinde:
  • data decesului si ultimul domiciliu al defunctului;
  • numele, prenumele si domiciliul succesibililor, bunurile succesorale si eventualele datorii ale defunctului;
 • Actele de stare civila: (certificatul de deces al autorului, certificatul de nastere al succesorilor, si, dupa caz, certificatul de casatorie).
 • Actele de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile ale defunctului si certificat de atestare fiscala eliberat de Primarie (administratia financiara) referitoare la bunurile mobile si imobile ale defunctului.
 • Certificat de atestare fiscala
 • Doi martori in completarea probelor privind existenta mostenitorilor
 • Pentru cei ce nu pot lua parte personal la dezbateri se va prezenta procura succesorala de reprezentare in forma autentica.
 • Testament (autentic sau olograf), daca defunctul a intocmit un astfel de act.