Regimuri matrimoniale

Codul civil actual reglementeaza trei regimuri matrimoniale concrete pe care sotii sau viitorii soti le pot alege:

1.REGIMUL COMUNITATII LEGALE DE BUNURI

In toate situatiile in care sotii nu incheie o conventie matrimoniala si nu opteaza pentru alegerea altui regim matrimonial, relatiile patrimoniale ale acestora se vor conduce dupa regulile comunitatii legale.

In principiu, pentru existenta valabila a acestui regim matrimonial, nu este necesara incheierea unei conventii matrimoniale.

Proprietatea comuna a sotilor este una devalmasa, bunurile dobandite in timpul regimului comunitatii legale de oricare dintre soti fiind, de la data dobandirii lor, bunuri comune.

Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecarui sot:

  • a) bunurile dobandite prin mostenire legala, legat sau donatie, cu exceptia cazului in care dispunatorul a prevazut, in mod expres, ca ele vor fi comune;
  • b) bunurile de uz personal;
  • c) bunurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri;

2.REGIMUL COMUNITATII CONVENTIONALE DE BUNURI

In cazul in care se adopta comunitatea conventionala, conventia matrimoniala se poate referi la unul sau mai multe dintre urmatoarele aspecte:

  • a) includerea in comunitate, in tot ori in parte, a bunurilor dobandite sau a datoriilor proprii nascute inainte ori dupa incheierea casatoriei, cu exceptia bunurilor de uz personal si a celor destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri;
  • b) restrangerea comunitatii la bunurile sau datoriile anume determinate in conventia matrimoniala, indiferent daca sunt dobandite ori, dupa caz, nascute inainte sau in timpul casatoriei, cu exceptia obligatiilor prevazute la art. 351 lit. c) NCC ( obligatiile asumate de oricare dintre soti pentru acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei);
  • c) obligativitatea acordului ambilor soti pentru incheierea anumitor acte de administrare; in acest caz, daca unul dintre soti se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa sau se opune in mod abuziv, celalalt sot poate sa incheie singur actul, insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei de tutela;

3.REGIMUL SEPARATIEI DE BUNURI

Acest regim presupune ca fiecare dintre soti este proprietar exclusiv in privinta bunurilor dobandite inainte de incheierea casatoriei, precum si a celor pe care le dobandeste in nume propriu dupa aceasta data.

Prin conventie matrimoniala, partile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim in functie de masa de bunuri achizitionate de fiecare dintre soti in timpul casatoriei, in baza careia se va calcula creanta de participare.

La adoptarea acestui regim, notarul public intocmeste un inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobandire.

Se poate intocmi un inventar si pentru bunurile mobile dobandite in timpul separatiei de bunuri.

In toate cazurile, pentru opozabilitate fata de terti, inventarul se anexeaza la conventia matrimoniala, supunandu-se acelorasi formalitati de publicitate ca si conventia matrimoniala.

Bunurile dobandite impreuna de soti apartin acestora in proprietate comuna pe cote-parti, in conditiile legii.

Alegerea regimului matrimonial se face prin incheierea unei conventii matrimoniale.