Intabulare

  • 0,15% din valoarea imobilului pentru persoane fizice
  • 0,5 % din valoarea imobilului pentru persoane juridice

Eliberare Extras de informare

  • 20 lei– termen normal
  • 100 lei– urgenta

Eliberare Extras de autentificare

  • 40 lei– termen normal
  • 200 lei– urgenta

Eliberare copii arhiva ANCPI

  • 5 lei/pagina– termen normal
  • 25 lei/pagina– urgenta