Certificari

Certificarea unor fapte:

Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal:

  1. faptul ca o persoana se afla in viata;
  2. faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc;
  3. faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea;
  4. faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat ori nu intr-o anumita zi si la o anumita ora intr-un anumit loc, precum si declaratia acesteia;
  5. rezultatele tombolelor, tragerilor la sorti, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entitati autorizate in conformitate cu acte normative speciale, daca nu sunt date, prin lege, in competenta altor organe;
  6. certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, daca nu sunt date, prin lege, in competenta altor organe;
  7. certificarea altor fapte care nu sunt date in competenta exclusiva a altor organe.

Notarul public certifica, la cerere, procesele-verbale sau hotararile organelor colegiale ale oricaror forme asociative, printr-o incheiere in care se vor mentiona data si locul intrunirii, precum si faptul semnarii procesului-verbal sau a hotararii de catre unul ori mai multi dintre participanti.

In vederea certificarii proceselor-verbale si hotararilor, notarul public stabileste calitatea si identitatea semnatarilor acestora.