Biroul Notarial Irina Antoniu

Slide 1

Acte și proceduri

Proceduri notariale

Știm că timpul a devenit tot mai prețios pentru toți și că trăim într-o capitala în care traficul și distantele mari nu ne sunt favorabile. De aceea venim în sprijinul clienților noștri prin eficientizarea timpului de așteptare necesar pentru pregătirea și redactarea documentelor.

Slide 1

Acte și proceduri

Proceduri notariale

Știm că timpul a devenit tot mai prețios pentru toți și că trăim într-o capitala în care traficul și distantele mari nu ne sunt favorabile. De aceea venim în sprijinul clienților noștri prin eficientizarea timpului de așteptare necesar pentru pregătirea și redactarea documentelor.

Acte uzuale

Cu timp scurt de pregătire

Copii
legalizate

Oricine poate solicita legalizarea copiei de pe un act original la notariat […]

Legalizarea semnăturii traducătorului

Notarul public poate legaliza semnăturile părţilor pe acte pentru care forma […]

Certificări
fapte

Certificarea de fapte reprezintă modalitatea prin care o ȋntâmplare[…]

Contract de
comodat

Contractul de comodat este actul prin care un bun este dat în […]

Declarație
călătorie minori

Prin intermediul acestei procedurii notariale/declarații […]

Declarații

În multe cazuri, pentru ca o declaraţie pe proprie răspundere să fie[…]

Procuri

Prin procura notarială puteți împuternici o altă persoană, numită[…]

Testament

Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil, prin care o […]

Acte care țin de căsătorie

Timp variabil de pregătire

Convenția
matrimonială

Conform Noului Cod Civil, viitorii soți/soții pot opta pentru regimul[…]

Divorțuri

Pentru dosarul de DIVORT CU COPIL MINOR ar fi necesare (în principiu) următoarele […]

Partaj
bunuri comune

Soții, în timpul căsătoriei sau după desfacerea căsătoriei, pot să își[…]

Acte complexe

Cu timp îndelungat de pregătire

Contracte
de vânzare

Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite cumpărătorului […]

Succesiuni
și moșteniri

Moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice  […]

Ipoteci

Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării […]

Donații

DONAȚIA este contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte[…]

Antecontracte și
promisiuni bilaterale moșteniri

Antecontractul de vânzare-cumpărare a unui imobil, numit[…]