Procuri

Prin procura notariala puteti imputernici o alta persoana, numita mandatar, sa incheie unul sau mai multe acte juridice in numele dvs.

De exemplu, il puteti imputernici pe mandatar sa va reprezinte la notariat pentru vanzarea unui imobil, pentru dezbaterea succesiunii, in fata instantei de judecata sau a unei institutii bancare etc.

Acte necesare pentru procura

 • actul de identitate al partii care face imputernicirea (mandant), in original;
 • copia actului de identitate al partii imputernicite (mandatar) sau datele acestuia de identificare

Note:

 • Pe langa actele mentionate mai sus, in functie de obiectul procurii, pot fi solicitate si alte documente;
 • Partea care face imputernicirea trebuie sa se prezinte personal la notariat in toate cazurile
 • Persoana imputernicita (mandatarul) nu este necesar sa se prezinte la biroul notarial

Iata care ar fi cele mai uzuale procuri:

 • procura pentru depunerea declaratiilor fiscale pentru societate
 • procura generala administrare imobil (apartament, casa, teren)
 • procura obtinere cazier fiscal/ judiciar
 • procura inmatriculare auto/ radiere auto
 • procura judiciara
 • procura pentru vanzare/ cumparare imobil
 • procura pentru dezbatere succesiune
 • procura pentru banca
 • procura ridicare pensie
 • procura pentru ridicare acte de studii

Procura – Legislatie si cadru legal. Procura reprezinta materializarea unui mandat. Astfel, i se aplica principiile contractului de mandat, reglementat de art. 2009 si urmatoarele din noul Cod Civil.

Partile contractului de mandat. Persoana imputernicita sa efectueze anumite operatiuni este numita mandatar/procurator. Persoana care il imputerniceste in acest sens pe mandatar poarta denumirea de mandant. Mandantul trebuie sa fie capabil sa incheie el insusi actul in cauza, in functie de natura acestuia. Mandatarul trebuie sa aiba in toate cazurile capacitate deplina de exercitiu.

Obiectul procurii. Obiectul procurii trebuie sa fie determinat, posibil si licit. El poate consta insa numai in incheierea de acte juridice, cele materiale avand doar un caracter accesoriu. De asemenea, actele juridice cu caracter strict personal (intuitu personae) nu pot fi efectuate de catre mandatar.

Durata. Termenul de valabilitate al procurii. Procura inceteaza in termenul prevazut de parti. Daca partile nu au prevazut un termen, procura inceteaza in 3 ani de la incheiere. De asemenea, mandantul (cel care a facut imputernicirea) poate revoca oricand procura.