Biroul Notarial Irina Antoniu

Antecontracte și promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare

Antecontractul de vânzare-cumpărare a unui imobil, numit si promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare sau precontract, este un act încheiat la notariat în formă autentică prin care proprietarul unui imobil se obligă față de o altă persoană să i-l vândă acesteia în viitor.

Antecontractul se poate încheia la orice notar public din România, indiferent de localizarea imobilului sau de domiciliul părților.

Listă acte necesare​

Pentru autentificarea antecontractului ar fi necesare (în principiu) următoarele documente, cu mențiunea acestea trebuie prezentate în original la data semnării:

  • Cărți de identitate părți.

Dacă una dintre părți nu se poate prezenta personal la notariat pentru semnarea antecontractului (de ex. se află în străînătate/ în provincie), ea poate fi reprezentată la biroul notarial prin procură notarială specială dată la orice notar public din România sau, pentru cetățenii români aflați în străinătate, la Consulatul/Ambasada României.

  • Acte de proprietate;
  • Extras de carte funciară pentru informare – va fi obținut de către biroul notarial.