Biroul Notarial Irina Antoniu

Contract de comodat

Contractul de comodat este actul prin care un bun (de exemplu, apartament, mașină) este dat în împrumut. Mai este cunoscut și cu numele de contract de împrumut de folosință. Există, așadar, două părți: cel care oferă bunul și cel care îl primește pentru a se folosi de acesta, cu obligația de a-l restitui la termenul stabilit.

Contractul de comodat este o modalitate preferată de majoritatea persoanelor care doresc să dea spre folosință, temporar, către altcineva bunuri, cu titlu de împrumut.

Actele necesare la încheierea contractului de comodat diferă în funcție de bunurile care sunt date spre folosință.

Listă acte necesare​

  • Actele de identitate ale comodantului si comodatarului, în original;
  • Actul de proprietate asupra imobilului;
  • Actele de funcționare pentru peroanele juridice;

În cazul în care este dat cu împrumut spre folosință un autovehicul, sunt necesare următoarele acte:

  • Actele de identitate ale comodantului si comodatarului, în original;
  • Talonul și cartea de identitate a mașinii;
  • Certificatul fiscal eliberat de DITL (Direcția de Impozite și Taxe Locale);
  • Opțional, acordul firmei de leasing, în cazul în care comodantul deține autoturismul prin contract de leasing.