Biroul Notarial Irina Antoniu

Contracte de vânzare

Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească.

Putem autentifica contracte de vânzare pentru imobile situate oriunde pe teritoriul României.

Listă acte necesare​

Pentru autentificarea contractului de vânzare ar fi necesare (în principiu) următoarele documente, cu mențiunea ca acestea trebuie prezentate în original la data semnării:

  • Cărți de identitate persoane semnatare;
  • Certificate de căsătorie (dacă este cazul);
  • Acte de proprietate;
  • Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate și documentația cadastrală;
  • Releveu/schițe
  • Certificat de atestare fiscală, pentru fiecare proprietar în parte (per CNP contribuabil ) aflat în termenul de valabilitate de 30 zile de la data emiterii de către Direcția Taxe și Impozite Locale a Sectorului/ orașului de care aparține imobilul;
  • Certificat de performanță energetică;
  • Dovada achitării facturilor de utilități (energie electrică, gaze naturale, Apa Nova);
  • Adeverință de la asociația de proprietari (dacă este constituită);
  • Cuantumul prețului, modalitatea de plată a acestuia (suma limită de plată în numerar este de 50.000 lei) și conturile bancare din și în care se va face viramentul bancar.