Biroul Notarial Irina Antoniu

Copii legalizate

Listă acte necesare​

Oricine poate solicita legalizarea copiei de pe un act original la notariat, chiar dacă documentul nu îi aparţine.

Cu excepția copiilor legalizate de pe acte aflate în arhiva biroului notarial care pot fi eliberate numai părţilor, succesorilor, reprezentanţilor şi terţilor care justifică un drept sau un interes legitim.

Copiile se pot legaliza doar dacă dețineți originalul sau duplicatul actului. Legalizarea nu se poate realiza doar în baza unor copii simple sau legalizate.

Pentru legalizarea copiei unui înscris este necesar:

  • Să prezentaţi originalul sau un duplicat al documentului respectiv;
  • Să completaţi cererea de legalizare (se va completa la notariat).

Acte ce nu pot fi legalizate:

  • Hotărârea judecătorească (sentință, decizie etc.);
  • Copiile certificate pentru conformitate de alte entităţi;
  • Înscrisuri plastifiate;
  • Înscrisuri care conțin corecturi, stersături, adăugiri, cuvinte tăiate sau alte particularități, dacă nu sunt confirmate prin semnatură și sigiliul autorității care le-a întocmit sau după caz, semnătura părților.