Biroul Notarial Irina Antoniu

Divorțuri

Listă acte necesare​

Pentru dosarul de divorț cu un copil minor ar fi necesare (în principiu) următoarele documente, cu mențiunea ca acestea trebuie prezentate in original la data semnării:

 • Certificatul de căsătorie;
 • Cărți de identitate;
 • Certificat naștere copil;
 • Certificat naștere soți.

Pași

 • Se depune de ambii soți personal cererea de desfacere a căsătoriei (și printr-o procură specială autentică);
 • Se acordă un termen de împăcare de cel puțin o lună; Termenul se stabilește cu acordul părților.
 • Notarul face adresă la Autoritatea tutelară a Sectorului de care aparține domiciliul minorului pentru ca aceasta să efectueze o anchetă socială pentru minor;
 • La termenul stabilit se eliberează: Certificatul de divorț;
 • La termenul stabilit se semnează și o convenție privind minorul, care va cuprinde în principiu următoarele aspecte esențiale:
  • Autoritatea părintească se exercită în comun de ambii soți;
  • Locuința minorului. Minorul ce are 10 ani împliniți se audiază la notar;
  • Cota de contribuție la cheltuielile de creștere și educare a părintelui separat de copil;
  • Programul de vizitare.