Biroul Notarial Irina Antoniu

Întrebări frecvente

Ce ne întreabă adesea clienții noștri

Este nevoie de programare în orice situație?

În cazul în care aveți nevoie de servicii notariale precum copii legalizate după diverse acte sau redactarea unor anumite documente, nu este necesară o programare, întrucât procedura se efectuează pe loc.

Pentru situațiile în care doriți să solicitați redactarea unor contracte sau a altor tipuri de documente, este nevoie să vă programați, deoarece formalitățile notariale sunt mai complexe și implică mai mult timp de lucru. Pentru a vă programa, vă rugăm să luați legătura telefonic cu biroul nostru notarial sau să ne transmiteti un e-mail la office@antoniu-legal.ro

Lucrați și în afara programului de lucru?

În situațiile excepționale, echipa biroului notarial se ocupă de întocmirea actelor și în afara orarului de lucru. Pentru a vă asigura că putem prelua solicitarea dumneavoastră, vă rugăm să luați legătura telefonic cu biroul nostru notarial sau să ne transmiteti un e-mail la office@antoniu-legal.ro

Se pot încheia acte în afara biroului notarial?

Da, la cerere și cu programare prealabilă ne deplasăm și în afara biroului notarial la bănci, companii, diferse insituții, precum și la persoane vârstnice sau cu imposibilitate de deplasare. Deplasările se efectuează doar în circumscripția teritorială a Tribunalului București (în orice Sector din București).

Cu ce acte te poti identifica in fata notarului public?

Notarul public poate stabili identitatea părților prin (i) acte de identitate, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, (ii) paşapoarte -pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate și cetățenii străini sau (iii) atestarea avocatului care asistă partea. Identificarea părților prin documente sau prin intermendiul unui avocat nu este necesară în cazul în care notarul public cunoaşte personal părțile.

Poate notarul public să incheie acte cu privire la imobile ce se afla situate intr-o alta localitate decât cea unde își are sediul?

Da, notarul public are competență generală în materia autentificării și poate încheia acte translative sau constitutive de drepturi reale pentru imobile aflate oriunde pe teritoriul României.

Ce acte sunt necesare pentru vânzarea unui imobil?

Pentru încheierea unui act de înstrăinare a unui imobil sunt necesare, în general:

-actele de identitate ale părților,

– certificatele de căsătorie și convențiile matrimoniale dacă este cazul,

– actele de proprietate ale imobilului,

– documentația cadastrală,

– încheierea de intabulare în cartea funciară,

–  certificatul de atestare fiscală emis de autoritatea publică locală în care se află imobilul,

– adeverința de la asociația de proprietari și chitanțele doveditoare pentru plata utilităților,

– certificatul de performanță energetică.

În funcție de situația concretă a imobilului sau a părților, notarul public poate solicita și alte acte pentru autentificarea actului.

Vă ocupați și de întocmirea documentelor necesare în străinătate?

Da, în funcție de solicitare, echipa biroului notarial colaborează cu experți din alte domenii precum avocați, traducători, topografi, ingineri cadastriști, evaluatori autorizați ANEVAR, auditori energetici, pentru rezolvarea cererii dumneavoastră. Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să luați legătura telefonic cu biroul nostru notarial sau să ne transmiteti un e-mail la: office@antoniu-legal.ro