Biroul Notarial Irina Antoniu

Ipoteci

Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligații. Se pot astfel ipoteca: terenuri, autoturisme, acțiuni, etc.

Ipoteca este, prin natura ei, accesorie si indivizibilă. Ea subzistă cât timp există obligația pe care o garantează.

Listă acte necesare​

Pentru autentificarea contractului de ipotecă ar fi necesare (în principiu) următoarele documente, cu mențiunea ca acestea trebuie prezentate în original la data semnării:

De la proprietar:

  • Actele de proprietate;
  • Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate și documentația cadastrală a imobilului ce se aduce în garanție;
  • Certificat de atestare fiscală, pentru fiecare proprietar în parte (per CNP contribuabil) aflat în termenul de valabilitate de 30 zile de la data emiterii de către Direcția Taxe și Impozite Locale a Sectorului/orașului de care aparține imobilul;
  • În cazul în care proprietarul imobilului este o societate: act constitutiv, statut, certificat constatator recent de la Registrul Comerțului, Hotărâre AGA/Decizia asociatului unic și carte de identitate administrator.

De la bancă:

  • Cărți de identitate persoane împuternicite să semneze contractul de ipotecă din partea băncii;
  • Procura autentică a reprezentantului băncii;
  • Contract de credit.