Biroul Notarial Irina Antoniu

Partaj bunuri comune

Soții, în timpul căsătoriei sau după desfacerea căsătoriei, pot să își partajeze pe cale amiabila, la notariat, bunurile comune dobândite în timpul căsătoriei.

Listă acte necesare​

Pentru autentificarea actului de partaj bunuri comune și a actului de lichidare a comunității legale de bunuri  ar fi necesare (în principiu) următoarele documente, cu mențiunea ca acestea trebuie prezentate in original la data semnării:

 • Cărți de identitate;
 • Certificat de căsătorie;
 • Acte de proprietate;
 • Încheierea de intabulare a dreptului de proprietate și documentația cadastrală;
 • Releveu/schițe;
 • Certificat de atestare fiscală, pentru fiecare proprietar în parte (per CNP contribuabil) aflat în termenul de valabilitate de 30 zile de la data emiterii de către Direcția Taxe și Impozite Locale a Sectorului orașului de care aparține imobilul;
 • Dovada achitării facturilor de utilități (energie electrică, gaze naturale, Apa Nova);
 • Adeverința de la asociația de proprietari (dacă este constituită);
 • Certificat de performanță energetică;
 • Cuantumul sultei (dacă există), modalitatea de plată a acesteia și conturile din si în care se va face viramentul bancar (suma limită de plata în numerar este de 50.000 lei);
 • Dacă imobilul este ipotecat: contractul de ipotecă, contractul de credit și acordul băncii cu privire la încheierea partajului.

*Înainte de semnarea partajului se autentifica Actul de lichidare a comunități de bunuri prin care se stabilește cota de contribuție a fiecăruia dintre soți la dobândirea bunurilor comune. Prezumția legală este de 50-50%, dar soții pot declara alta cotă, conform situației reale.

*În acest act de lichidare se menționează bunurile proprii ale fiecărui soț (dobândite în timpul căsătoriei- de ex. prin moștenire, donație), bunurile comune ale soților, precum și datoriile acestora. Așadar, vor fi necesare și actele de proprietate sau contractele de credit aferente.