Biroul Notarial Irina Antoniu

Procuri

Prin procura notarială puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dvs. De exemplu, îl puteți împuternici pe mandatar să vă reprezinte la notariat pentru vânzarea unui imobil, la dezbaterea succesiunii, în fața instanței sau in relația cu o banca.

Tipuri de procuri și împuterniciri pentru diverse situații:

 • Procură administrare societate
 • Procură generală de administrare imobil (teren, apartament, casă)
 • Procură semnatură electronică (digitală)
 • Procură de folosire autoturism
 • Împuternicire înmatriculare auto
 • Procură cazier judiciar
 • Procură judiciară
 • Procură de reprezentare la divorțul în instanță (judiciar)
 • Procură de reprezentare la divorțul prin notariat
 • Procură de reprezentare la succesiune
 • Procură pentru bancă
 • Împuternicire Registrul Comerțului
 • Procură ridicare pensie
 • Procură cumpărare imobil (apartament, casă, teren)
 • Procură donație imobil (apartament, casă, teren)
 • Procură vânzare apartament
 • Procură vânzare auto
 • Procură vânzare casă
 • Procura pentru copil minor
 • Procură pentru eliberarea paşaportului copilului minor (sub 14 ani)
 • Procură pentru ridicarea paşaportului
 • Procură specială

Lista acte necesare

 • Actul de identitate (in original) al mandatantului (cel care face procura);
 • Copia actului de identitate a mandatarului (cel care este imputernicit);
 • Acte de stare civila.

Actele necesare fiecărui caz în parte se stabilesc de către notarul public. În funcție de specificul procurii pot fi necesare și: acte de proprietate, extrase de la Registrul Comerțului, act constitutiv, certificat de înregistrare, talon mașina, etc.