Biroul Notarial Irina Antoniu

Succesiuni și moșteniri

Moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în viață. Moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia.

Notarul public competent, în urma deschiderii moștenirii unei persoane poate dezbate, la cererea succesibililor, succesiunea acestuia.

 • Moștenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Avem competență teritorială pentru a dezbate succesiuni doar pentru defuncții cu ultimul domiciliu în București (orice sector).
 • Dacă succesiunea se dezbate în primii 2 ani de la data decesului, este scutită de plata unei taxe suplimentare, reprezentând impozitul datorat statului, care este în cuantum de 1% din masa succesorală.

Listă acte necesare​

Pentru dezbaterea succesiunii ar fi necesare (în principiu) următoarele documente, cu mențiunea ca acestea trebuie prezentate în original la data semnării:

Acte de stare civilă:

 • Certificat de deces, certificat naștere și certificat căsătorie defunct;
 • Cărți identitate moștenitori și certificat naștere și certificat căsătorie moștenitori;
 • Declarații de acceptare sau de renunțare la succesiune (dacă există);
 • Testament (dacă există) – doi martori – care să nu fie rude între ei, dar nici cu defunctul. Martorii trebuie să îl fi cunoscut pe defunct și pe rudele acestuia și să se prezinte la notariat cu cartea de identitate, pentru a semna depoziția de martor.

Actele de proprietate ale bunurilor ce compun masa succesorală:

 • Acte de proprietate;
 • Încheierea de intabulare și cadastrul (dacă este cazul). Nu este obligatoriu ca imobilele să fie intabulate pentru dezbaterea succesiunii;
 • Act de concesiune loc de veci (dacă e cazul);
 • Adeverință de la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane privind locul de veci (privind valoarea locului de veci si achitarea taxelor la zi);
 • Certificat atestare fiscală de la Primărie, Direcția Taxe si Impozite Locale de la locul situării imobilului;
 • Certificat atestare fiscală de la ANAF de la ultimul domiciliu al defunctului (îl poate obține și notariatul).